ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vård av kvinnor som drabbats av stress och utbrändhet, främja forskning kring utbrändhet och andra stressrelaterade sjukdomar samt främja konstnärliga och andra kulturella ändamål. Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att fastigheten Skräddaröd 1:55 i Simrishamns kommun under tiden 1 september – 31 maj hålls tillgänglig för rehabiliterings- och rekreationsvistelser för nedanstående krets av personer1. Kvinnor, som i sin profession eller på sin fritid, arbetar med kulturfrämjande och/eller nyskapande verksamhet, t.ex. konstnärer, artister, kulturforskare, organisatörer eller pedagoger och som drabbats av utbrändhet och/eller annan stressrelaterad sjukdom och därför är i behov av rehabilitering och rekreation.2. Andra kvinnor än i p. 1 angivna, som pga utbrändhet och/eller stressrelaterad sjukdom är i behov av rehabilitering och rekreation.3. Kvinnor enligt p. 1, som för sin kulturfrämjande eller skapande verksamhet är i behov av rekreation. Resterande tillgångar ska i första hand användas till löpande kostnader, underhåll och förvaltning av fastigheten Skräddaröd 1:55. I övrigt överlåts åt förvaltaren att, med beaktande av stiftelsens ändamål, disponera fondens tillgångar. Sedan samtliga nyttjanderättshavare enligt bilaga 2 avlidit eller skriftligt förklarat sig ej intresserade av att nyttja sin rätt får fastigheten utnyttjas för fondens ändamål enligt ovan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kreativa kvinnors stiftelse för främjande av vård och forskning av utbrända kvinnor
Organisationsnummer:846502-5313
Adress:
  • SEB
  • Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS