ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att fördjupa det vetenskapliga kunnandet om lipider. För detta ändamål skall stiftelsen bedriva experimentell och teoretisk forskning samt stödja akademisk forskning; i första hand vid Lunds Universitet, samt att genomekonomiska bidrag m. m. främja forskningen inom nämnda område. För att främja stiftelsens ändamål skall i första hand utgå stiftelsens avkastning, men jämväl stiftelsens kapitalmedel må av styrelsen ställas till förfogande för disposition till fullföljande av stiftelsens ändamål, när så finnes önskvärt. Dock skall alltid minst 100 000 kronor av grundkapitalet finnas orört.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kåre Larssons och Gunnar Sandbergs forskningsstiftelse – Camurus Lipid Research Foundation
Organisationsnummer:846006-8110
Adress:
  • Er Redovisning i Skåne AB
  • Stora Södergatan 15
  • 222 23 Lund
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS