ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, såvitt gäller arbetstagare inom bolaget, främja sådan välfärd åt arbetstagarna eller deras efterlevande, som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig att utge. Särskilt skall stiftelsens ändamål vara att tillhandahålla fritidsbostad för semestervistelser, semesterhem eller dylikt samt att administrera och subventionera dessa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kraftringen Nät AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:812400-6555
Adress:
  • Box 25
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:010-122 70 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS