ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, såvitt gäller arbetstagare inom KPA (KPA AB med dotterbolag), främja sådan välfärd åt arbetstagarna eller deras efterlevande, som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig att utge; särskilt skall stiftelsens ändamål vara att lämna bidrag i syfte att främja arbetstagarnas hälsa, utveckling och välbefinnande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:KPA:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:802010-2987
Adress:
  • 106 85 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6650400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS