ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall förvalta kommunens naturreservat Korrö. Detta innebär att Stiftelsen skall svara för att naturreservatets skötsel och vård sker i enlighet med länsstyrelsens beslut och fastställd skötselplan. Stiftelsen skall dessutom handha skötseln av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom reservatet, samt övriga byggnader inom området, vilka äges av kommunen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Korröstiftelsen
Organisationsnummer:829500-8463
Adress:
  • Brunsmåla Ekenäs
  • 362 98 Linneryd
Telefonnummer:070-6363012
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS