ÄNDAMÅL

Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur bildar härmed en ny självständig stiftelse genom att avskilja och till stiftelsen överföra tvåhundratusen kronor (200 000 kr) för att varaktigt främja kulturhistoriska ändamål, främst genom att med äganderätt motta och förvalta föremål som Konung Carl XVI Gustaf i egenskap av statschef har mottagit i gåva. Föremålen ska förvaltas som minne över Hans ämbetstid. Stiftelsen har även rätt att av annan medlem av kungahuset med äganderätt motta och förvalta egendom som erhållits i gåva i deras egenskap av medlemmar av Kungahuset. Föremålen som stiftelsen mottar ska även hållas tillgängliga för användning i ämbetet av den konung eller drottning som enligt successionsordningen innehar rikets tron som statschef.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Konung Carl XVI Gustafs stiftelse för förvaltning av statschefsgåvor
Organisationsnummer:802481-6848
Adress:
  • Kungliga slottet
  • 10770 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4026000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS