ÄNDAMÅL

1. Till fattiga, ogifta och arbetssamhet kända döttrar efter aflidna Borgare2. Till fyra änkor efter aflidna Borgare3. Till uppfostringshjälp åt 8 fattiga Borgarebarn, och om så många ej skulle finnas, faller antalet af välartade, hoppgifande, fattiga barn af arbetarklassen tills de fyllt 15 år4. Till bosättningshjälp för unga Hantverkare, födda i staden och kända för i fin vandel och skicklighet i sitt yrkeTillägg p 1-4 enl beslut 1910: Utdelas jämväl till sådan i Staden Eksjö mantalsskriven person, som driver självständigt yrke, samt till dylik persons barn och efterlevande änka5. Till bosättningshjälp åt tvänne fattiga, välfrejdade och arbetssamma söner af torpare då de gifta sigTillägg p 5 enl beslut 1928: Må det eller de lediga rummen tilldelas döttrar, som uppfylla de för manlig sökandes stadgande villkor, därest de jämväl gjort sig kända för god vandel6. Till kläder och uppehälle åt de flitigaste och fattigaste barnen i stadens folkskola7. Till julgåfva åt fattiga, ålderstigna och välkända personer i staden

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kontraktsprosten Nils Johan Sjöstedts stiftelse
Organisationsnummer:802479-7386
Adress:
  • Eksjö kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 575 80 Eksjö
Telefonnummer:0381-36065
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:49 499 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS