ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till fondens kapital. Resterande del av avkastningen skall efter beslut av styrelsen användas för utdelning till efterlevande till officerare som varit anställda vid Kungl. Flottan

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Konteramiral Sten Ankarcronas stiftelse
Organisationsnummer:802423-8282
Adress:
  • OF MarinB/SSS
  • Box 527
  • 371 23 KARLSKRONA
Telefonnummer:0705-812470
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:26 400 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS