ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel skall användas ”i anslutning till donators intressen för inköp av svenskt konsthantverk och konstindustri från äldre och nyare tid. Därvid bör i regel blott avkastningen utnyttjas med ett avdrag av 10% att tillföras fondkapitalet för att bibehålla dess värde. Dock att i särskilda fall och efter styrelsens beslut större inköp kunna verkställas oavsett denna generella regel.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Konsul Thor Stawes stiftelse
Organisationsnummer:873202-4560
Adress:
  • Värmlands Museum
  • Box 335
  • 651 08 KARLSTAD
Telefonnummer:054-14 31 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:866 131 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS