ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall, sedan minst 1/10 lagts till kapitalet, användas för bistånd till ”obotligt sjuka eller orkeslösa mindre bemedlade äldre kvinnor, tillhörande Helsingborgs kommun. Bidrag från stiftelsen må också utgå till verksamhet, som har till syfte att för sådana äldre kvinnor skapa sysselsättning, trevnad och dylikt. Vid lämnande av bistånd eller utgivande av bidrag till verksamhet iakttages, att företräde lämnas f d tjänarinnor (hembiträden). Vad stiftelsen utger skall avses utgöra verklig hjälp och får bestämmas med hänsyn till fondens årligen tillgängliga avkastning och föreliggande kända hjälpbehov”. Fondens avkastning får i andra hand ”användas i motsvarande mån till män”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Konsul Olssons Stiftelse
Organisationsnummer:843000-2330
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS