ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna avgångsersättning till arbetstagare som blivit arbetslösa eller att främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit eller löper risk att bli arbetslösa eller att lämna understöd vid utbildning. Stiftelsen ska även ge företag och facklig organisation vägledning och rådgivning i samband med organisationsförändringar. Stiftelsen ändamål är också att lämna bidrag till undervisning och utbildning i syfte att allmänt främja yrkesutbildning. Detta ändamål ska fullgöras genom stöd och bidrag till det partsgemensamma projektet WorldSkills Sweden och Yrkeslandslagets deltagande i internationella tävlingar. Stiftelsen ska i anslutning till detta sprida information om yrkesutbildning samt lämna bidrag för aktiviteter som stödjer utveckling av yrkesutbildning. Svenskt Näringsliv och LO kan i kollektivavtal ge riktlinjer för stiftelsens verksamhet inom ändamåls- bestämmsen. Efter beslut i styrelsen kan stiftelsen bedriva verksamhet i annan organisationsform. exempelvis aktie- bolag. § 3

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL
Organisationsnummer:802011-4214
Adress:
  • Drottninggatan 92-94
  • 11136 STOCKHOLM
Telefonnummer:010-4809106
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS