ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bekosta åtgärder för främjande av tryggheten för sjömän – som är eller varit anställda enligt avtal mellan parterna – vilkas anställning enligt nämnda avtal upphört eller riskerar att upphöra till följd av arbetsbrist, driftsförändring eller annan därmed jämförlig anledning. SRF och SEKO Sjöfolk kan inom ramen för ovanstående ändamålsbeskrivning överenskomma om riktlinjer för stiftelsens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden för sjömän anställda enligt avtal mellan Sveriges Redareförening och SEKO Sjöfolk.
Organisationsnummer:802012-2621
Adress:
  • Sveriges Redareförening
  • Box 330
  • 401 25 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-629531
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:14 434 738 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS