ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att vidtaga och bekosta åtgärder för främjande av 1.tryggheten för arbetare som löper risk att bli uppsagda eller blivit uppsagda till följd av driftsnedskärning, företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet m m, 2. sysselsättningen genom utveckling och effektivisering av företag i syfte att förebygga arbetsbrist. Fastigo och LO kan i kollektivavtal ge riktlinjer för stiftelsens verksamhet inom de ovan angivna ändamålsbestämmelserna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden Fastigo-Lo
Organisationsnummer:802013-4915
Adress:
  • Sveavägen 31
  • 111 34 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6766900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS