ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att till förmån för arbetstagare, om anställningen upphört på grund av arbetsbrist, sjukdom eller tidsbegränsad anställning,  Utge avgångsersättning (AGE) och  Främja åtgärder som underlättar omställning till nytt arbete, dels att främja åtgärder som stärker den anställdes framtida ställning på arbetsmarknaden (kompetensstöd), samt dels att ge råd och hjälp till arbetsgivare och fackliga företrädare vid och inför övertalighetssituationer, dels främja företagsutveckling i personalhänseende Närmare förutsättningar för stiftelsens verksamhet ges i det vid varje tidpunkt mellan Aa, SvS och PTK gällande omställningsavtalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kollektivavtalsstiftelsen Trygghet i Samverkan, TRS
Organisationsnummer:802400-6853
Adress:
  • Rehnsgatan 11
  • 113 57 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4429730
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS