ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att lämna avgångsersättning till arbetstagare som blivit arbetslösa eller att främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit eller löper risk att bli arbetslösa eller att lämna understöd vid utbildning. dels ge råd och hjälp till företag vid och inför övertalighetssituationer samt främja företagsutveckling i personalhänseende. Närmare förutsättningar för stiftelsens verksamhet ges i det vid varje tidpunkt mellan Svenskt Näringsliv och PTK gällande Huvudavtal. Stiftelsen kan, enligt styrelsens bestämmande, bedriva viss verksamhet annan organisationsform, exempelvis aktiebolag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet
Organisationsnummer:802400-4825
Adress:
  • Box 16291
  • 103 25 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-406 91 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 375 265 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS