ÄNDAMÅL

Parterna konstaterar att det inom konstnärliga yrkesgrupper finns ett behov av omställning och karriärväxling före 65 års ålder. Parterna konstaterar vidare att det från regeringen har formulerats ett uppdrag till parterna att via kollektivavtal konstruera ett system som kan främja en sådan omställning och därmed garantera en hög konstnärlig nivå inom de offentligt finansierade scenkonstinstitutionerna. Parterna har avtalat om att bilda en kollektivavtalsstiftelse som ska ta emot och förvalta de pengar som arbetsgivare enligt detta avtal tillskjuter. Kollektivavtalsstiftelser ska ha till ändamål att med sina samlade resurser och vid varje tidpunkt bedöma ekonomiska förutsättningar främja omställnings- och karriärväxlingsåtgärder till förmån för arbetstagare som löper risk för att bli eller som har blivit arbetslösa. Detta kan ske genom aktivt och ekonomiskt omställningsstöd, understöd vid utbildning och andra åtgärder som underlättar övergången till nytt arbete.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kollektivavtalsstiftelsen Scenkonstens Omställning och Karriärväxling, SOK
Organisationsnummer:802478-9409
Adress:
  • Trygghetsrådet
  • Rehnsgatan 11, 7 tr
  • 113 57  Stockholm
Telefonnummer:08-442 97 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS