ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål: att med medel från stiftelsen ge bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar för arbetstagare, verksamma inom det gemensamma kollektivavtalsområdet, som löper risk att bli uppsagda i samband med rationaliseringsåtgärder eller andra stukturella åtgärder hos arbetsgivaren att fr o m 1 november 1998 insamla och förvalta de avgifter som arbetsgivare tillhörande SHSF enligt särskild överenskommelse skall erlägga till stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kollektivavtalsstiftelsen PORT SIDE
Organisationsnummer:802407-2517
Adress:
  • KPA Pension
  • 106 85 Stockholm
Telefonnummer:08-6650400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS