ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att erbjuda, ge förutsättningar och möjligheter för insatser och stöd såväl under som vid avslut av anställningen utifrån bestämmelserna för sådant arbete och sådan förmån enligt kollektivavtalet Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR. Stiftelsen ska stödja kompetens- och omställningsinsatser som stimulerar till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet samt ökar arbetstagarnas möjligheter till fortsatt anställning. Närmare förutsättningar för stiftelsens verksamhet ges i det vid varje tidpunkt gällande kollektivavtalet Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden KOM-KR
Organisationsnummer:802012-0963
Adress:
  • 118 82 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-452 78 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS