ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att med ledning av reglerna i det vid var tid gällande Huvudavtalet. dels erbjuda aktivt omställningsstöd, kompetensutveckling och ge ekonomisk trygghet för omställda eller personer som genomgår utbildning. Stiftelsen ska stödja och hjälpa de arbetstagare som omfattas av Huvudavtalet i deras omställning till nya arbeten och främja åtgärder som stärker anställda arbetstagares framtida ställning på arbetsmarknaden. dels att ge råd och hjälp till arbetsgivare och fackliga företrädare vid och inför övertalighetssituationer, dels främja företagsutveckling i personalhänseende. Stiftelsen kan, enligt styrelsens bestämmande, bedriva viss verksamhet i annan organisationsform, exempelvis aktiebolag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kollektivavtalsstiftelsen Omställning Fremia-PTK
Organisationsnummer:802482-1954
Adress:
  • Hjorth & Partners AB
  • Gotlandsgatan 46
  • 116 65 Stockholm
Telefonnummer:0702-120150
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS