ÄNDAMÅL

att insamla och förvalta avgifter och bidrag till fonden. att med medel från fonden helt eller delvis bestrida kostnader för trygghetsåtgärder för anställda inom sådant företag som tillhörde Kommunala Företagens Samorganisation när denna arbetsgivarorganisation upphörde att existera som juridisk person och som i samband därmed gick med i och alltjämt är medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona, för sysselsättningsfrämjande och/eller utvecklingsåtgärder, som Trygghetsrådet beslutar vidta enligt Trygghetsavtalet KFS. att utbetala av Rådet beslutade avgångsersättningar (AGE).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kollektivavtalsstiftelsen KFS-företagens Trygghetsfond
Organisationsnummer:802017-9829
Adress:
  • Hornsgatan 15
  • 118 82 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4527800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS