ÄNDAMÅL

Parterna avser att komplettera utvecklings- och trygghetsinsatser genom att med medel från Kollektivavtalsstiftelsen KFO/LO-fonden helt eller delvis bestrida kostnaderna för följande slag av åtgärder som stiftelsens styrelse beslutar om: a) Gemensamma insatser (med huvudsaklig inriktning att initiera, delta i, påverka och stödja utveckling av ny verksamhet) med syfte att förebygga arbetsbrist. b) Partsenskilda insatser med huvudsaklig inriktning att komplettera eller stödja de åtaganden som parterna från tid till annan har gentemot sina medlemmar med syfte att – för LOs medlemmar stärka trygghet och skydd i olika avseenden – för KFOs medlemmar stärka utveckling och konkurrenskraft.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kollektivavtalsstiftelsen KFO/LO-fonden
Organisationsnummer:802010-6228
Adress:
  • Folksam U4
  • 106 60 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6133700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:23 505 598 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS