ÄNDAMÅL

Parterna avser att komplettera de kooperativa handelsföretagens åtgärder avseende kompetensutveckling genom att tillskjuta medel från stiftelsen i enlighet med styrelsens prioriteringar och beslut. Även övriga KFO-medlemmar inom berörda avtalsområden ska komma i åtnjutande av medel från stiftelsen för sådana ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kollektivavtalsstiftelsen för kompetensutveckling inom kooperativ handel
Organisationsnummer:802407-3077
Adress:
  • Fremia service AB
  • Box 16355
  • 10326 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7025400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS