ÄNDAMÅL

Att lämna omställningsersättning till arbetstagare, som omfattas av kollektivavtal, och som på grund av sjukdom eller olycksfall varaktigt förlorar sin behörighet alternativt inte kan erhålla läkarintyg för sjöfolk avseende heltidstjänstgöring efter prövning enligt svensk lag eller annan svensk författning. Med sjukdom jämställs varaktig nedsättning av syn- eller hörselförmåga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kollektivavtalsstiftelsen för förlust av behörighet som ombordanställt sjöbefäl inom skärgårdstrafiken
Organisationsnummer:802477-4914
Adress:
  • Box 4040
  • 128 04 Bagarmossen
Telefonnummer:08-518 356 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS