ÄNDAMÅL

Stiftelsen har enligt regler fastställda för ABF – Handels Trygghetsfond till ändamål 1) att insamla och förvalta medel till fonden 2) att med avkastningen från fonden helt eller delvis bestrida kostnaderna för de sysselsättningsbefrämjande åtgärder som dess styrelse beslutar vidtaga för arbetstagare, som blivit uppsagda eller löper risk att bli uppsagda till följd av rationalisering, driftsinskränkning eller nedläggning av verksamhet 3) att utbetala av styrelsen beslutade bidrag med anledning av parternas rekommendationer i samband med vissa uppsägningsfall.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kollektivavtalsstiftelsen ABF – Handelsanställdas Förbunds Trygghetsfond för administrativ personal
Organisationsnummer:802014-3882
Adress:
  • Folksam, att: Melina Budalica
  • Bohusgatan 14
  • 106 60 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7142564
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:24 871 758 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS