ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, efter förvärv av fastigheten tomten nr 1 D i kvarteret nr 40 Frans Suell inom Gamla staden i Malmö (det s k Jörgen Kocks hus), därstädes åt anställda vid Kockums Marine AB och sammanslutningar av sådana anställda upplåta lokaler för hobby- och föreningsverksamhet, samkväm och andra sammankomster ävensom att eljest verka för ökad trevnad bland bolagets anställda. Även anställda i Kockums AB, (Subcraft – Kockums) omfattas av stiftelsen dock längst t o m den 30 september 1988.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kockums AB:s Personalstiftelse Jörgen Kocks hus
Organisationsnummer:846000-2572
Adress:
  • Kockums AB
  • 205 55 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS