ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till understöd åt behövande pensionärer eller handikappade inom Linköpings kommun; dock med företrädesrätt för donators släktingar. I intet fall får emellertid avkastningen användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Knut Pihlströms stiftelse
Organisationsnummer:822000-1989
Adress:
  • Stadshuset
  • 581 81 LINKÖPING
Telefonnummer:013-206000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:28 996 386 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS