ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att lämna understöd, främja och ge bidrag till en konkurrenskraftig utveckling och fortlevnad av yrkesverksamhet inom kiropraktik och alternativ behandlingsmetodik på hälso- och sjukvårdens område. ”Yrkesverksamhet inom kiropraktik och alternativ behandlingsmetodik på hälso- och sjukvårdens område” benämns nedan ”Ändamålsverksamhet”.Stiftelsen har rätt att i egen regi, eller via annan juridisk person, bedriva verksamhet för att främja stiftelsens ändamål. Sådan verksamhet får även utgöra näringsverksamhet.Stiftelsen får främja ändamålet bland annat genom att ekonomiskt stödja eller i egen regi bedriva:a) byggnation, förvärv, renovering, underhåll och inredning av fastigheter samt lokaler avsedda för Ändamålsverksamhet;b) inköp av utrustning för Ändamålsverksamhet;c) uppbyggnad, utveckling och bibehållande av kvalitet i Ändamålsverksamhet;d) markningsföring av Ändamålsverksamhet genom t.ex. föreläsningar och utbildninge) utbildning och fortbildning av personal inom Ändamålsverksamhet, såväl nationellt som internationellt;f) forskning inom Ändamålsverksamhet;g) stipendier till personer som på ett fördelaktigt sätt, t.ex. genom studier, medverkat till att utveckla Ändamålsverksamhet.Om stiftelsen inte direkt eller genom dotterbolag är ägare till fastighet eller hyr lokaler som används för Ändamålsverksamhet har stiftelsen även rätt att främja hjälpverksamhet bland behövande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kiropraktik Wallenstam Sockander Stiftelsen
Organisationsnummer:802477-8642
Adress:
  • Opalen
  • Box 53098
  • 400 14 Göteborg
Telefonnummer:031-7998500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:26 440 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS