ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att tillgodose personal vid Kinnarps AB genom att bekosta sådana åtgärder för personalvård i allmänhet, för vilka bolaget vid direkt omkostnad för dylikt ändamål är berättigat till avdrag i sin skattedeklaration, såsom understöd vid sjukdom, arbetslöshetsunderstöd, hjälp vid olycksfall, kontantunderstöd i samband med de anställdas inträde i pensionsåldern, begravningshjälp, bidrag till anskaffande och driften av semesterhem, samlingslokaler, bespisningslokaler, idrottsanläggningar och bostäder åt icke ledande personal.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kinnarps AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:867800-0905
Adress:
  • Kinnarps AB
  • 521 88 Kinnarp
Telefonnummer:0515-38000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:745 138 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS