ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen och kapitalet skall användas till förmån för skolelever mantalsskrivna i Ödeshögs kommun, avseende följande: A. Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit. B. Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott. C. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola. D. Hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom- eller utomlands. E. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemesamt ändamål. F. Förvärv av materiel eller andra saker. Avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses av utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kinmansonska fonden stiftelse
Organisationsnummer:823000-3876
Adress:
  • Ödeshögs kommun
  • Stora Torget 3
  • 599 31 Ödeshög
Telefonnummer:0144-350 30
E-post:kommun@odeshog.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:345 316 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS