ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen av fonden skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen av fond skall användas till förmån för elever i trädgårdsutbildning vid Nordviksskolan för studieresor, studiebesök, gästföreläsning, som eljest ej skulle ha kunnat komma till stånd. Avkastningen får inte användas för ändamål, som tillgodoses genom statsbidrag eller som huvudman normalt har att svara för eller som i övrigt skall tillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kempeska Stiftelsen för en trädgårdsskola i Norrland
Organisationsnummer:888000-6674
Adress:
  • Hushållningssällskapet
  • Kronholmsplan 1
  • 871 45 Härnösand
Telefonnummer:0611-251 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 927 575 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS