ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att av avkastningen från fonden utdela stipendierI) Personer som gjort berömvärda insatser inom ramen för de huvudregler som gäller för kemiindustrin enligt programmet Ansvar & Omsorg;och/ellerII) Elever eller lärare vid allmänna eller enskilda undervisningsanstalter, vilka i skrift eller i handling främjat kemiindustrins intressen, särskilt när det gäller omsorgen om de anställdas, kundernas och allmänhetens hälsa och säkerhet samt om den yttre miljöns kvalitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kemikontorets Miljöstiftelse
Organisationsnummer:802404-3435
Adress:
  • Box 55915
  • 102 16 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7838000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS