ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall inom Göteborgs kommun eller till personer bosatta inom eller med annan anknytning till Göteborgs kommun, genom stipendier/bidrag främja studier med internationell inriktning och skolungdomsutbyte som bidrar till ökad kunskap om andra länder och kulturer, genom stipendier/bidrag till enskilda eller organisationer, främst i stadsdelar med mångkulturell befolkning, främja barns och ungdomars fostran och utbildning, i den mån stiftelsens avkastning därtill förslår främja barns aktiva skapande och bidra till kulturell förståelse. I första hand skall stiftelsens verksamhet riktas till gymnasieelever och förskolebarn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Katz´ stiftelse för utbildning och internationell förståelse hos Göteborgs ungdomar
Organisationsnummer:855101-8081
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser, GÖH 420
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 771 386 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS