ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att anskaffa och driva fritids- och sportanläggningar och dylikt och att i övrigt giva bidrag till personalens fritidsverksamhet och rekreation.Stiftelsen må även kunna lämna bidrag till bolagets personal, såsom studiestipendier eller gåvor av social karaktär.Med ”personal” förstås, vid Metsä-Serla AB anställda personer som har sin arbetsplats vid Katrinefors Bruk i Mariestad samt de som var anställda vid dåvarande Katrinefors AB Skogar fram till 1969-01-01.De förmåner som omtalas ovan i första stycket skall gälla, jämväl sådan personal, som pensionerats från anställning vid Katrinefors Bruk i Mariestad enligt styrelsen för stiftelsen närmare bestämmande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Katrinefors Bruks Personalstiftelse
Organisationsnummer:866000-1077
Adress:
  • Metsä Tissue AB
  • 542 88 Mariestad
Telefonnummer:0501-275000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 726 025 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS