ÄNDAMÅL

Fast egendom skall försäljas och behållningen tillfalla Gotlands kommunala musikskola i en fond benämnd Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond, ur vilken skall utdelas stipendier till musikbegåvade ungdomar mellan 15-20 år. Ur fonden skall årligen utdelas stipendier på vardera 5.000 kronor till tre elever. Stipendiet skall utdelas vid höstterminens slut. För att behålla pennigvärdet av stipendiet skall beloppet indexomräknas med inflationen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond
Organisationsnummer:834002-2238
Adress:
  • Region Gotland
  • Serviceförvaltningen, Administrativ service
  • 621 81 VISBY
Telefonnummer:0498-269000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS