ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan enskilt vinstsyfte uteslutande för personer som är anställda hos Karo Bio AB (”bolaget”) eller dess dotterbolag (här nedan kallade bolagen), bestrida kostnaderna för sociala och andra välfärdsanordningar, som arbetsgivaren ej är skyldig att utge till enskild arbetstagare, för bidrag till studier, utbildning, studieresor, fritidsverksamhet, personalföreningar bland de anställda och andra likannde åtgärder av personalvårdande och trivselfrämjande natur, varom bolagen må besluta, anskaffa samlings- och fritidslokaler, semesterhem samt subventionera och omhänderhava verksamhet i dessa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karo Bio Personalstiftelse
Organisationsnummer:812800-0562
Adress:
  • Box 16184
  • 10324 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6086000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS