ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att uppföra och såsom ägare innehava och förvalta en kyrka till tjänst för evangelisk-luthersk verksamhet, som avser att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga församlingslivet, för vilket syfte stiftelsen jämväl i övrigt har att på lämpligt sätt i anslutning till svenska kyrkans bekännelse och ordning vara verksam.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karlsborgsverkens Småkyrkostiftelse
Organisationsnummer:898200-1904
Adress:
  • Margit Henriksson
  • Dalvägen 15
  • 952 71 Karlsborgsverken
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS