ÄNDAMÅL

Att stödja etablering av ägarledda företag inom vård och handel. Stiftelsen skall tillgodose de i ingressen angivna syftena genom att tillföra företagsetableringar såväl kapital som sakkunnigas biträde och även anvisa källor för finansiering, administration och med företagande förknippade tjänster. Stiftelsen skall vara rörelsedrivande. Huvudinriktningen för stiftelsens verksamhet skall vara etablering av företag inom tandvård och hälsovård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karl-Olof Olssons Företagsetableringsstiftelse
Organisationsnummer:802478-0762
Adress:
  • Bergauddsvägen 24 A
  • 39359 Kalmar
Telefonnummer:0736-261900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS