ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling av betydelse för svensk skogsindustri, svenskt skogsbruk, natur- och viltvård ävensom att lämna stöd för undervisning och utbildning inom dessa områden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karl Erik Önnesjös stiftelse för vetenskaplig forskning och utveckling
Organisationsnummer:825001-8325
Adress:
  • Skillinggatan 3
  • 603 79 Norrköping
Telefonnummer:070-637 06 74
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 404 186 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS