ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling av betydelse för svensk skogsindustri, svenskt skogsbruk, natur- och viltvård ävensom att lämna stöd för undervisning och utbildning inom dessa områden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karl Erik Önnesjös stiftelse för vetenskaplig forskning och utveckling
Organisationsnummer:825001-8325
Adress:
  • Arne Wallin
  • Saltängsgatan 11
  • 602 22 Norrköping
Telefonnummer:070-5286628
E-post:info@onnesjostiftelsen.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:14 544 508 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS