ÄNDAMÅL

Avkastningen utbetalas såsom stipendium åt en svensk eller finlandssvensk pressförfattare eller målare eller skulptör, som huvudsakligen ägnar sig åt “abstrakt”, “nonfigurativ” eller därmed jämförlig experimenterande konstutövning, kan icke ifrågakomma såsom stipendiat. Vid utseende av stipendiet skall vidare iakttagas, att vederbörande skall anses förtjänt av uppmuntran i sin konstnärliga verksamhet och befinnas vara i behov av ekonomiskt stöd. Det belopp, som utgår i stipendium, får – om det befinnas ändamålenligt – utbetalas i poster med lika belopp, dock högst tolv poster.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karl Bergströms stiftelse för stöd åt svenska och finländska författare, målare och skulptörer
Organisationsnummer:802004-9709
Adress:
  • Box 3157
  • 103 63 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7912280
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS