ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja: a) Utbildning Stiftelsen ska främja sitt ändamål genom att lämna stipendier för utbilning till ¤ unga såväl som äldre människor som utbildar sig inom Nässjö kommun och som visat på ambition och goda studieresultat, inom gymnasieutbildning, vuxenutbildning, svenska för invandrar eller liknande ¤ Ideellt arbetande personer i föreningar som verkar inom olika verksamhetsområden för ungdomar boende i Nässjö ¤ företagare/ entreprenörer som skapat arbetstillfällen i Nässjö ¤ fysiska personer som arbetat med att förbättra arbetsmilön eller som kommit med förslag som förbättrar arbetsmiljön inom Nässjö kommuns utbildningsverksamhet och /eller inom den sociala omsorgen inom Nässjö kommun b) Föreningar som verkar inom olika verksamhetsområden för ungdomar boende i Nässjö. c) Medicinsk forskning Stiftelsen ska främja sitt ändamål genom att lämna bidrag till olika forskningsprojekt och /eller enskilda forskare vid svenska universitet, alternativt annan organisation som verkar inom medicinsk forskning Varje år ska minst 100 000 kronor delas ut till stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karin och Lars Axeheims stiftelse
Organisationsnummer:802480-7839
Adress:
  • Lars Axheim
  • Rådhusgatan 8B
  • 571 31 Nässjö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 266 512 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS