ÄNDAMÅL

Stiftelsens uppgift är att omhänderhava och förvalta donationsmedlen , såväl fast egendom som lösören och kontanter, samt att arbeta på realiserandet och driften av de institutioner, vilka i testamentet stadgas skola inrättas och fungera. Hemmanet Ångsäter n:r 6 ursprungligen om 5 öresland samt hemmanet Ångsäter n:r 7 ursprungligen om 2 öresland samt alla mina öfvriga tillgångar av hvad namn och beskaffenhet de vara må, ger jag till Ljusdals Fornminnes och Hembygdsförening som grundfond till uppförande av en eldsäker byggnad, att uppföras, antingen i närheten och i samband med Ljusdals Hembygdsgård eller i närheten av Ljusdals kyrka inom socken, vilken senare plats kanske är lämpligare för tillsynens skull, för förvaring av de etnografiska föremål, som nu finns förvarade i Hembygdsården. Av det legat, som tillfaller Ljusdals Hembygds- och Fornminnesförening skall en fjärdedel avsättas särskilt att användas enbart till främjande av kvinnlig hemslöjd inom Ljusdals socken, för vilket ändamål Fornminnesföreningen lämnas full handlingsfrihet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karin Jonssons i Ångsäter stiftelse, Ljusdalsbygdens Museum
Organisationsnummer:987000-1329
Adress:
  • Boställsgatan 5
  • 827 32 LJUSDAL
Telefonnummer:0651-340 150
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:346 779 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS