ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att lämna ekonomiskt understöd för bedrivande av social hjälpverksamhet bland behövande i i första hand Jönköpings kommun, i andra hand i övriga Sverige, i tredje hand utom riket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karin Ericsons stiftelse
Organisationsnummer:826001-4413
Adress:
  • Box 3056
  • 550 03 Jönköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 360 828 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS