ÄNDAMÅL

Ändamålet med stiftelsen skall vara att stödja den judiska gemenskapen över hela världen i dess utvecklande och välstånd rörande sociala, religiösa, ekonomiska och/eller affärsmässiga aspekter. Stödet kan ges antingen till privata eller offentliga institutioner, företag eller direkt till individer som tillhör denna gemenskap.Ändamålet med stiftelsen kan också uppfyllas genom stöd till företag, moraliska individer eller juridiska personer (“förmånstagare”), utan hänsyn till deras nationalitet, i vilka det direkt eller indirekt deltar en majoritet av människor från den judiska gemenskapen, i dessas företagsutveckling.Ändamålet ska uppnås genom:- Direkta eller indirekta investeringar i kvalificerade tillgångar, samt,- Om så krävs, genom att tillhandahålla managementtjänster till kvalificerade tillgångar / bolagÄndamålet ska vidare uppnås genom:- Lämnande av bidrag till destinatärerna.Bidrag ska normalt ske kontant, som en engångsutbetalning. Styrelsen har dock även rätt att, om den anser det lämpligt, bevilja bidrag i form av sakegendom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kanvak Stiftelse
Organisationsnummer:802426-7877
Adress:
  • Pär Toms
  • Carlsgatan 12 A
  • 211 20 MALMÖ
Telefonnummer:073-5143403
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS