ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare eller arbetstagares efterlevande vid Kanthal AB och dess dotterbolag – i fortsättningen benämnt arbetsgivaren – som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren ärskyldig att utge till enskild arbetstagare.I första hand skall de ändamål som anges i de tidigare gällande stadgarna för Bulten-Kanthal ABs Personalstiftelse, Stipendiestiftelse för Ingenjörer och tjänstemän och Hans von Kantzows Stipendiefond tillgodoses. Således skall sådan välfärd som är ägnad att vidmakthålla och öka det psykiska och fysiska välbefinnandet hos arbetsgivarens anställda främjas, stipendier utdelas till tjänstemän för studieresor och forskning för att stimulera intresset hostjänstemännen att föreslå eller vidta åtgärder som främjar utvecklingen inom de områden arbetsgivaren är verksam samt genom utdelning av studiestipendier eller semesterstipendier till arbetarna hos arbetsgivaren stimulera intresset för produktionsförbättrande åtgärder och ett gott samarbete med arbetsgivaren och dess ledning.Stiftelsen får vidare till exempel utge bidrag till de personalsammanslutningar som från tid till annan är verksamma inom Kanthal-koncernen. Stiftelsen får också, inom ramen för den personalvårdande verksamheten inom Kanthal-koncernen, förvärva och förvalta fast eller lös egendom, såsom semesterbostäder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kanthal ABs Personalstiftelse
Organisationsnummer:878002-3993
Adress:
  • Kanthal AB
  • Box 502
  • 734 27 HALLSTAHAMMAR
Telefonnummer:0220-21000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS