ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att sprida information om elektromagnetisk strålnings hälso och miljömässiga risker, information om hur sådana risker kan förebyggas eller elimineras samt genomföra eller stödja aktiviteter som kan bidra till att minska dessa risker. Stiftelsen kan även understödja forskning och teknikutveckling inom området. I ändamålet innefattas även motsvarande risker med elektriska och magnetiska fält eller andra miljöstörningar eller miljöföroreningar som påverkar eller kan misstänkas påverka de biologiska systemens bioelektriska funktioner och liknande system. Stiftelsen kan även belysa och offentliggöra olika beslutsfattares och myndigheters hanterande av frågor inom området och vid behov ställa dessa eller deras beslut inför rättslig eller etisk-moralisk prövning. Ändamålet kan som exempel, utan att därmed begränsa andra möjlighter, uppfyllas genom annonser, informationsblad, kursmaterial, kurser, studiecirklar, möten, opinionsbildning, föredrag kampanjer riktade till beslutsfattare eller företag, stipendier, direkt stöd till eller samarbete med olika projekt och organisationer inom området.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kampanjen mot 3G – insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802424-3357
Adress:
  • Leif Runerman
  • Sunnangärdet
  • 685 93 TORSBY
Telefonnummer:0560-423 95
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 353 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS