ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja teknisk/vetenskaplig forskning och utveckling samt forskningsresultatens omsättande i kommersiell verksamhet. Forskningen begränsas till områden som har anknytning till verksamheten vid det företag som avsatt och deföretag som kan komma att avsätta medel till stiftelsen.Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer, utvecklingsbolag eller institutioner. Anslagen kan avse- personlig utveckling eller förkovran av forskare eller entreprenörer (d.v.s. personer som kan omsätta resultat i kommersiell verksamhet)- sökning av tekniska och behovsmässiga utvecklingstendenser och idéer och planering av forskningsprojekt- genomförande av planlagda forsknings- och utvecklingsprojekt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kami Forskningsstiftelse
Organisationsnummer:897000-8176
Adress:
  • Box 7831
  • 103 98 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4027200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 582 461 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS