ÄNDAMÅL

Att främja sådan forskning vid Högskolan i Kalmar som är av intresse för den verksamhet stiftaren bedriver. Här avses i första hand forskning inom energi, natur och miljö, däri bl a inbegripen högskolans s k teknikplattform ”miljödriven teknikutveckling”, naturnära bioteknik, samt inom iformationsteknologi med anknytning till nämnda områden, liksom kommersiell utbildning med anknytning till nämnda områden och med inriktning på Baltikum. Vidare skall stiftelsen främja samverkan mellan högskolan och näringslivet inom nämnda områden samt eventuella andra som bedöms vara av särskilt intresse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kalmar kommuns utvecklings- och forskningsstiftelse-Graningestiftelsen
Organisationsnummer:832401-8921
Adress:
  • Box 611
  • 391 26 KALMAR
Telefonnummer:0480-453410
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:29 882 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS