ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet och eventuella skatter erlagts, utdelas som stipendier åt elever från Kalls församling, som studerar vid gymnasieskolor, folkhögskolor eller högre utbildningsanstalter. Avkastningen får inte användas för täckande av behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kalls församlings stipendiestiftelse för utbildning efter grundskolan
Organisationsnummer:893203-2975
Adress:
  • Åre kommun
  • Box 201
  • 837 22 Järpen
Telefonnummer:0647-16100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:154 300 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS