ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall genom Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB äga ångfartyget Mariefred, SFLE. Stiftelsen skall vårda och underhålla detta fartyg som ett levande museiångfartyg, så långt möjligt i originalutförande, samt tillse att fartyget upprätthåller den historiska trafiken mellan Stockholm och Mariefred och därtill i viss utsträckning utför beställningstrafik, kulturutflykter och lustresor.Ångfartyget skall i möjligaste mån behållas oförändrat exteriört, interiört och tekniskt. Möjlighet till restaurangrörelse ombord skall behållas, och skall verksamheten i övrigt bedrivas ungefär som skedde från slutet av 1800-talet och under förra århundradet. Stiftelsen skall därvid särskilt främja den traditionella ångbåtstrafiken mellan Stockholm och Mariefred.Stiftelsen skall även kunna främja bevarandet och driften av svenska ångfartyg samt förvärva och innehava aktier i andra bolag som bedriver ångbåtstrafik.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:K. G. Knutssons Stiftelse för Ångfartyget Mariefred och Den Svenska Ångbåtskulturen
Organisationsnummer:802410-7891
Adress:
  • Gripsholms-Mariefreds Ångf. AB
  • Box 17083
  • 104 62 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-669 88 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS