ÄNDAMÅL

Ett pris företrädesvis till yngre forskare i Sverige och andra nordiska länder för goda forskningsresultat inom området kunskapssociologi med särskild hänsyn till hur kunskapsutvecklingen bestäms i samspel mellan forskning, forskningsorganisation, forskningspolitik och samhällsutveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:K Fridjonsdottirs och B Gustafssons stiftelse för kunskapssociologisk forskning
Organisationsnummer:817603-7417
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS